Osídlení Finska započalo již před 12 tisíci lety, obdobně jako ve zbytku Skandinávie. Dějiny Finska jsou poznamenány téměř neustálou nadvládou Švédska a později Ruska. Po staletích téměř neustálých válek a represí se nakonec Finsko osamostatnilo a ve 20. století se stalo ekonomicky i sociálně silným demokratickým státem.