Švédsko – země tří korunek

Plným názvem se Švédsko nazývá Švédské království (Konungariket Sverige) a nachází se v centru Skandinávie. Švédsko je členem EU a sousedí s Finskem a Norskem, s Dánskem je spojeno mostem přes úžinu Øresund. Z celkového počtu 9,5 milionu obyvatel žije přibližně 870 tisíc v hlavním městě Stockholmu. Ve Švédsku se platí švédskými korunami (SEK).

Švédsko leží ve východní části Skandinávského poloostrova, o který se dělí s Norskem. Rozloha Švédska je téměř 450 000 km2, průměrné osídlení je 21 obyvatel na 1 km2, ale 85 % obyvatel žije ve městech či příměstských oblastech. Ve vnitrozemí se nachází pohoří, nejvyšší hora Kebnekaise s 2 111 m n. m. Švédsko má tři klimatické oblasti – na jihu převládá oceánské klima, uprostřed humidní kontinentální klima a na severu subarktické klima.

Teploty na jihu dosahují obvykle okolo 20 – 25 °C v létě a okolo –4 °C v zimě, na severu je výrazně chladněji a běžně mrzne od září až do května. Délka dne je vzhledem k velkým rozdílům v zeměpisné šířce velmi variabilní, ale i na jihu jsou dny v zimě velmi krátké.

Švédsko je konstituční monarchií pod vládou Carla XVI. Gustava, který ovšem zastává zejména ceremoniální funkce. Skutečnou vládu řídí především parlament Riksdag se 349 členy. Švédsko je od 19. století přísně neutrální a není ani členem NATO, přestože má vlastní armádu a vyváží zbraně. Švédsko se významně angažuje v mírových misích a v mezinárodní pomoci, ale neúčastní se válečných konfliktů již od roku 1814.

Stockholm hlavní město ŠvédskaPanorama Stockholmu, hlavního město Švédska. Je důležitým přístavem, silničním a železničním uzlem.  (Autor jimg944 CC)

Švédská ekonomika patří mezi nejsilnější a nejrychleji rostoucí, ještě před stoletím však bylo Švédsko velmi chudým státem. Stabilní a rozumně řízené ekonomické prostředí však přineslo plody v podobě ekonomicky i sociálně silného státu s vysokou rovností příjmů. Na druhou stranu je však zajímavé, že existuje vysoká nerovnost v rozdělení bohatství. Přes 50 % HDP vytváří vývoz dřeva, železné rudy a elektřiny z hydroelektráren. Švédská ekonomika je orientována spíše na vývoz, mezi další silné oblasti patří automobilový, farmaceutický, telekomunikační a zbrojní průmysl. Švédsko také investuje velké prostředky do výzkumu a je jedním z předních světových držitelů patentů. Nezaměstnanost je poměrně nízká, přestože v zemi existuje silná sociální podpora. Obyvatelé jsou převážně spokojení a žijí poněkud poklidnějším životem než například kontinentální Evropa či USA.

Silniční síť je dostatečně hustá a kvalitní, ale dálnice jsou zatím spíše v procesu postupné výstavby. Železniční síť je dostatečná, jednotlivé úseky ovládá většinou stát a zbytek řada menších dopravců. Leteckou dopravu zajišťují především Scandinavian Airlines (SAS), ve Stockholmu jsou dvě velká letiště a v Göteborgu jedno. Z přístavů je významné zejména Malmö, četné lodní linky vedou do okolních pobaltských států, Polska, Dánska, Německa a Norska. Ve Stockholmu se nachází také jediné švédské metro s více než stovkou zastávek.

Örebro CastleÖrebro Castle - středověký hrad v provincii Närke (Autor 67608533@N00 CC)

Oficiální statistiky o národnosti ve Švédsku neexistují, nicméně přibližně 20 % obyvatel se narodilo v zahraničí či imigrantům. Velké množství Švédů a jejich potomků žije v USA a Kanadě, celkový počet přesahuje 4 miliony. Oficiálním jazykem je švédština, která je velmi podobná norštině a o něco méně dánštině, má však trochu jiný zápis a výslovnost. Přibližně 90 % Švédů ovládá angličtinu a mnoho ještě další cizí jazyk. Ve Švédsku je silně převažující luteránské vyznání, které bylo donedávna oficiálním státním náboženstvím. V současnosti se ke Švédské církvi hlásí přibližně 70 % věřících, do kostela jich však pravidelně chodí pouhá 2 %. Mezi další minoritní vyznání patří katolíci a ortodoxní křesťané, významné je také množství muslimů. Celkově je však Švédsko značně ateistické, přestože se většina obyvatel hlásí k nějaké církvi, jen minimum jich skutečně praktikuje nějaké vyznání.

Švédsko má tradiční třístupňové vzdělávání. Děti od 1 do 5 let mají garantováno místo ve školce a od 6 do 16 let navštěvují povinnou školní docházku. Většina poté pokračuje tříletými středními školami. Dále lze pokračovat ve vzdělání na univerzitách v Uppsale, Lundu, Gothenburgu a Stockholmu, vysokoškolský titul má 32 % Švédů. Školy mohou být státní i soukromé, ale všechny dostávají stejnou státní podporu. Ve školách se studuje zdarma, ale vzhledem k vysokému přílivu studentů na VŠ bude zřejmě bezplatné studium nadále omezeno na studenty z EHP a Švýcarska. Ve všech školách dostávají studenti zdarma obědy a často i snídaně, běžně také dostávají zdarma k dispozici veškeré školní pomůcky.