Dánsko - země s vysokou životní úrovní

Dánsko se oficiálně nazývá Dánské království (Kongeriget Danmark) a nachází se v jižní části Skandinávie. Jedná se o suverenní stát, který je členem EU. K Dánsku oficiálně přísluší i autonomní území Faerské ostrovy a Grónsko, které však mají vlastní samosprávu a nejsou členy EU. Hlavním městem Dánska je Kodaň (København). Počet obyvatel dosahuje 5,6 milionu, z toho necelých 600 tisíc žije v hlavním městě. V Dánsku se platí dánskými korunami.

Dánsko se částečně rozkládá na Jutském poloostrově a velkou část území tvoří také stovky přiléhajících ostrovů. Celkem 443 ostrovů má vlastní jména a 1419 ostrovů má rozlohu více než 100 m2. Celková rozloha Dánska činí 43 094 km2, nicméně se neustále mírně mění kvůli vysoušení moře a erozi pobřeží. Dánsko je převážně nížinné, nejvyšší hora Møllehøj má pouhých 170 m. Dánské klima je mírné, průměrné teploty činí v lednu 0° C a v srpnu 15,7° C. Průměrné roční srážky činí 712 mm a během roku je 121 dní bez srážek. Uvedené přírodní poměry a rozlohy samozřejmě neplatí pro Faerské ostrovy a Grónsko, ale pouze pro Jutský poloostrov a přilehlé ostrovy.

Nyhavn Canal (Kodaň)Nyhavn Canal (Kodaň) - Na levé straně v červeném domě žil Hans Christian Anderdson (v květnu 1835) po vydání své první dobrodružné knihy. (Autor archer10 CC)

Dánské království je konstituční monarchií, královnou je Margrethe II. Skutečnou zákonodárnou moc zajišťuje parlament, který má 175 členů. Po dvou zástupcích mají v parlamentu také Faerské ostrovy a Grónsko. O důležitých věcech se rozhoduje v referendu, kterého se musí zúčastnit minimálně 40 % voličů. Soudní systém funguje jako nezávislý, dokonce Faerské ostrovy a Grónsko mají jiný soudní systém než samotné Dánsko, ale v případě nejasností řeší spory Nejvyšší soud v Dánsku. Dánsko je členem EU a od roku 1949 ukončilo neutralitu a stalo se členem NATO. Dánská armáda se aktivně účastní mírových misí a akcí NATO.

Dánsko má velmi liberální pracovní trh a pestrou skladbu ekonomiky. Svým HDP se řadí těsně za první dvacítku, nicméně se pyšní řadou rekordů. Dánsko má nejnižší nerovnost mezd a nejvyšší minimální mzdu na světě. Pracovní trh je velmi liberální a podpora v nezaměstnanosti vysoká, ale celková míra nezaměstnanosti je nízká. Celkově dosahují Dánové vysoké vzdělanosti a zároveň jsou se svým životem velmi spokojeni. Dánsko udržuje již řadu let vyrovnaný rozpočet, přestože jeho státní dluh dosahuje cca 40 % HDP. Dánsko je vývozcem strojů, techniky, paliv a také masa a ryb. Výzkum technologií je velmi významný zejména v sektoru lodní dopravy a těžkého strojírenství, dále jsou uznávané pokroky v biotechnologii, fyzice a programování.

Kodaň hlavní město DánskaKodaň hlavní město Dánska (Autor jimg944 CC)

Silniční i železniční infrastruktura je vynikající, propojeny jsou i velké ostrovy, přes které lze soustavou mostů cestovat až do Švédska. V Kodani je také největší skandinávské letiště, které spadá pod společnost Scandinavian airlines (SAS). Z Dánska také vede řada námořních linek do dalších severských zemí, do Velké Británie, na Faerské ostrovy a do Polska. Hlavní město disponuje vlastním malým metrem a hustou sítí tramvají. Velmi oblíbená je také jízda na kole, mimo jiné díky téměř 12 000 km cyklostezek.

Hlavní vlakové nádraží v KodaniHlavní vlakové nádraží v Kodani (Autor nahidv CC)

Přibližně 90 % obyvatelstva tvoří Dánové, zbytek jsou imigranti převážně ze sousedních zemí, bývalé Jugoslávie, Turecka a Blízkého Východu. Medián věku je 39,8 let, v populaci velmi nepatrně převládají ženy a porodnost je 1,74 dítěte na jednu ženu. Přes nízkou porodnost populace stále nepatrně roste díky imigrantům. Oficiálními jazyky jsou dánština, grónština a faerština, v některých oblastech se hovoří také německy. Celkem 80 % populace se hlásí k Dánské církvi, která vychází z učení Luthera. Muslimové tvoří přibližně 3 % populace.

Dánskotřístupňové vzdělávání, velmi podobné zbytku Evropy. Základní školu (Folkeskole) navštěvují žáci ve věku 6 až 16 let, poté mohou pokračovat na gymnázium či střední školy technického a ekonomického směru. Systém vysokých škol je shodný s ČR a používá třístupňový systém bakalářského, magisterského a doktorského studia. Školy jsou zdarma a po dosažení 18 let věku mohou dokonce studenti žádat o finanční podporu ve výši 6000 DK měsíčně (cca 20 tisíc Kč). Díky tomu dosahuje dánská populace velmi vysoké vzdělanosti.