Země severní Evropy

Dánsko - země s vysokou životní úrovní

Dánsko se oficiálně nazývá Dánské království (Kongeriget Danmark) a nachází se v jižní části Skandinávie. Jedná se o suverenní stát, který je členem EU. K Dánsku oficiálně přísluší i autonomní území Faerské ostrovy a Grónsko, které však mají vlastní samosprávu a nejsou členy EU. Hlavním městem Dánska je Kodaň (København). Počet obyvatel dosahuje 5,6 milionu, z toho necelých 600 tisíc žije v hlavním městě. V Dánsku se platí dánskými korunami.

Finsko – země tisíců jezer a ostrovů

Plným názvem se Finsko nazývá Finská republika (Suomen Tasavalta) a nachází se ve východní části Skandinávie. Finsko je členem EU a sousedí s Ruskem a Švédskem, na jihu je mořem odděleno od Estonska. Z celkového počtu 5,5 milionu obyvatel žije přibližně1,2 milionu v aglomeraci hlavního města Helsinky. Ve Finsku platí euro (EUR).

Norsko – nejkultivovanější demokracie světa

Norsko se plným jménem nazývá Norské království (Kongeriket Norge) a nachází se v severozápadní části Skandinávie. Norsko není členem EU, ale je členem EHP. Sousedí se Švédskem, Finskem a v úzkém cípu na severu i s Ruskem. Z celkového počtu 5 milionů obyvatel žije téměř milion v aglomeraci okolo hlavního města Oslo. V Norsku se platí norskými korunami (NOK).

Švédsko – země tří korunek

Plným názvem se Švédsko nazývá Švédské království (Konungariket Sverige) a nachází se v centru Skandinávie. Švédsko je členem EU a sousedí s Finskem a Norskem, s Dánskem je spojeno mostem přes úžinu Øresund. Z celkového počtu 9,5 milionu obyvatel žije přibližně 870 tisíc v hlavním městě Stockholmu. Ve Švédsku se platí švédskými korunami (SEK).

Island – ostrov v severním Atlantickém oceánu

Island se plným jménem nazývá Islandská republika a nachází se v Atlantickém oceánu, severozápadně od Velké Británie a Skandinávského poloostrova. Island není členem EU, ale má s Evropou řadu hospodářských dohod. Z necelých 322 tisíc obyvatel žije téměř 200 tisíc v okolí hlavního města Reykjavíku. Na Islandu se platí islandskými korunami (ISK).