Jak získat cestovní pas?

Chcete vycestovat? Směřuje-li Vaše trasa mimo země Evropské unie, k uskutečnění svých plánů potřebujete cestovní pas. Jak jej ale získat? S občanským průkazem si již nevystačíte. Přinášíme rychlý přehled faktů, které ušetří Váš čas.

1# Kdo může o vydání cestovního pasu zažádat

Cestovní doklad může získat:

  • občan starší 18 let
  • občan starší 15 let v případě, že k žádosti přiloží písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let

2# Co k žádosti přiložit

Doklady které prokáží údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, atd.). Například občanský průkaz, rodný list, oddací list.

Přinést si vlastní foto není vyžadováno. Na příslušných místech si úředník osobu vyfotí sám a sejme biometrické údaje.

3# Kam se s žádostí obrátit

S žádostmi se lze obracet na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost však můžete podat pouze v tom obvodu, kde máte hlášen trvalý pobyt.

Potřebujete-li vyřídit pas ze zahraničí, je zapotřebí obrátit se na zastupující úřad České republiky.

4# Za jak dlouho budu cestovní pas mít?

Je otázkou, jak rychle na pas spěcháte. Platí zásada, nenechávat nic na poslední chvíli a na vyřízení dokladů myslet včas. Nebo se to prodraží. Termíny pro vydání jsou

  • ve lhůtě 30 dnů při podané žádosti v ČR
  • ve lhůtě 120 dnů při podané žádosti v zahraničí

V uvedených lhůtách získáte pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Pakliže spěcháte a žádáte o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosičů dat s biometrickými údaji, doklady získáte dříve – byť s omezenou dobou platnosti a za více peněz.

5# Doba platnosti průkazu

U průkazů s biometrickými údaji je doba platnosti 5 let (pro občany mladší 15 let) nebo 10 let (pro starší 15 let). Bez biometrických údajů jsou vydávány jen na omezenou dobu 6 měsíců.

6# Poplatky

  • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč, pro občany mladší 15 let 100 Kč
  • vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1 500 Kč, pro občany mladší 15 let 1 000 Kč

7# Buďte pozorní

Před cestou do zahraničí si vždy zkontrolujte platnost cestovních dokladů a zjistěte si, jaké doklady jsou vyžadovány. Též se informujte, jaká je minimální platnost cestovního dokladu, která je daným státem vyžadována. Např. zda je vyžadováno vízum.

Více informací zjistíte na serveru Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

Osobní doklady - více informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

Přejeme příjemnou cestu.