Fauna na Islandu

Island leží vysoko na severu a navíc je z velké části kamenitý či zaledněný, zdejší fauna je proto poměrně chudá. Mezi bohatší společenstva patří zejména ptáci, ryby a samozřejmě řada mořských i suchozemských bezobratlých.

Traduje se, že původními savci byly pouze polární lišky. Občas k ostrovu připluje na ledové kře také nějaký polární medvěd, ale pastevci je většinou bleskurychle vyhubí. S nástupem osídlení došlo také k importu sobů, krav, koní a zejména ovcí. Dobytek se pase prakticky bez dozoru celou letní sezónu, na zimu však pastevci stáda ženou do chráněných údolí. Lidé na ostrov zavlekli také řadu drobných hlodavců.

Na Islandu žije přibližně 240 druhů ptáků, až na výjimky se jedná o vodní ptactvo. Typickým zástupcem Islandu je neohrabaný papuchalk. Z dalších mořských ptáků jsou běžné kachny, racci, buřňáci, alky, kajky a rybáci. Z vzácnějších druhů se vyskytuje bělokur, chřástal, kulík, lyskonoh či orel běloocasý. Mezi velmi ohrožené dravce patří sokol islandský a orel islandský.

Mezi oblíbené mořské savce patří velryby, kterých zde žije celkem 15 druhů a pořádají se na ně oblíbená safari. Velmi kontroverzní zůstává na Islandu otázka lovu velryb. Při troše štěstí můžete u moře narazit i na tuleně. Z ryb jsou v řekách běžní lososi, pstruzi a siveni. V moři se loví zejména tresky, sledi a platýzi. Předmětem zájmu jsou také humři, garnáti a krevety. Rybolov je stále jednou z velmi ožehavých otázek a je předmětem stálých sporů s EU.