Flóra na Islandu

Na rozdíl od Skandinávie je Island prakticky bez stromů. Většinu území tvoří mrazové pouště a tundra, vegetace se omezuje na trávy, byliny a lišejníky.

Původně byl Island podstatně lesnatější, díky osadníkům však bylo dřevo spotřebováno na otop a stavbu lodí. Lesy dnes pokrývají pouhá 2 % rozlohy ostrova. Existují snahy o zalesňování, dokonce probíhá i pokusné šlechtění odolných druhů stromů. Vysazují se především jehličnany, protože rychle rostou. Kromě vzácných stromů se zde poměrně hojně vyskytují zejména trpasličí polární vrby a břízy.

Řada ploch je porostlá různými společenstvy trav a bylin. Velmi hojný je zavlečený vlčí bob (Lupinus), který však mnohdy dodává islandské ponurosti trochu veselejší barvy. V sezóně zde kvete také řada horských a alpinských bylin, které mění travnaté plochy v koberce květů. Poměrně hojný je také výskyt hub, které však místní příliš nesbírají.

StokksnesStokksnes - islandská krajina (Autor clement127 CC)

Tundra je osídlena především různými mechy a lišejníky, borůvkami a šíchami. Hojné jsou také různé trávy, například suchopýr, který tvoří typické bílé chomáčky.