Obyvatelstvo Islandu

Island je poměrně liberální a vysoce rozvinutou zemí, přestože jeho ekonomika je v poněkud nejistém stavu. Technologicky i kulturně je Island velmi vyspělý. Díky dlouhým zimám zde má silnou tradici zejména literatura, ale oblíbené jsou i další kulturní činnosti a sport. Vlády se na Islandu účastní až překvapivé množství žen i na nejvyšších místech.

Obyvatelstvo

Island má necelých 322 tisíc obyvatel, z toho 120 tisíc žije v hlavním městě Reykjavíku. V širším okolí hlavního města je to dokonce 200 tisíc obyvatel. Necelých 94 % obyvatelstva tvoří Islanďané, téměř 3 % Poláci a zbytek jsou ostatní imigranti.

Jazyky

Hlavním jazykem je islandština, která je poměrně blízce příbuzná staronorštině. Dodnes například používá v abecedě runové písmeno Þ. Místo přidávání cizích slov je dodnes pro mnoho nových termínů používáno složenin z původních slov. Kromě islandštiny je ve škole povinná dánština, dále jsou rozšířené norština, švédština, němčina a francouzština. V turistických oblastech se bez problémů domluvíte také anglicky. Specifickým znakem je oslovování křestním jménem, příjmení a tituly se příliš nepoužívají. Dokonce i telefonní seznam je uspořádán podle křestních jmen.

Náboženství

Původní pohanská náboženství byla nahrazena katolickým vyznáním a roku 1550 byl Island násilně převeden pod luteránskou církev. Dnes je oficiálním státním náboženstvím luteránská Islandská církev, ke které se hlásí 76 % obyvatel. Dalších 11 % se hlásí k jiným křesťanským náboženstvím. Příslušnost k církvi však nevyjadřuje skutečnou víru obyvatel, 60 % uvádí, že je pro ně církev v podstatě nevýznamná. Podobně jako ostatní skandinávské země je tak Island jednou z nejvíce ateistických zemí světa.