Fauna v Dánsku

Dánsko je intenzivně osídlené a bylo po staletí odlesňováno, má však velmi členité mořské pobřeží. Proto zde nalezneme jen nepříliš pestrou suchozemskou faunu, zato zde sídlí nepřeberné množství mořských ptáků a pestrá mořská fauna. Dánsko je také významnou migrační branou mezi Skandinávií a zbytkem Evropy.

Fauna Jutského poloostrova

Většina lesů byla v Dánsku v minulých stoletích vykácena a mnoho původních druhů zvířat bylo vyhubeno. V současnosti žije v lesích vysoká zvěř a z šelem zejména vlci, medvědi a lasice. Sobi byli v Dánsku zcela vyhubeni, pouze ojediněle se nějaký zatoulá ze sousedního Švédska. Ze savců jsou dále běžní ježci, krysy, myši a řada dalších drobných druhů.

V Dánsku žije okolo 300 druhů ptáků, přibližně polovina v Dánsku také hnízdí. Vodní ptáci zahrnují různé druhy racků, kachen a potápek, dále buřňáky, mořské orly, různé druhy jestřábů a sov. Vyskytují se zde druhy migrující v zimě na jih i různé severské druhy, které zde naopak přezimují.

Mořská fauna je v Dánsku velmi pestrá, mimo jiné díky velkému množství ostrovů a velmi členitému pobřeží. Na pobřeží můžeme krom četných druhů ptáků potkat například tuleně. Z ryb jsou hojné zejména tresky, sledi a platýzi. Rybolov je poměrně významnou složkou hospodářství a ryby nechybí ani v místních specialitách.

Fauna Grónska a Faerských ostrovů

Poněkud speciální fauna se týká Faerských ostrovů a Grónska, která má již výrazně severské rysy. Velmi pestrou a početnou populaci tvoří  ptáci a mořská fauna. Na Faerských ostrovech žijí pouze tři divoké druhy savců – zajíc bělák, myši a krysy – a všechny byly zaneseny člověkem. Fauna Grónska je již výrazně severská, kde na souši žijí i polární medvědi, polární lišky, sobi, pižmoni, polární zajíci a lumíci. Mezi mořské savce patří různé druhy velryb, kosatky a několik druhů tuleňů. Velmi početné jsou populace mořských ptáků a dravců, žijí zde různé druhy racků, potápek a kachen, kormoráni, papuchalci a z dravců například orel mořský, několik druhů jestřábů či sovice sněžná. Velmi početná je populace různých rybích druhů, základem hospodářství Faerských ostrovů i Grónska je rybolov.