Obyvatelstvo Dánska

Dánsko je sociálně velmi rozvinutý stát, který má nejvyšší rovnost obyvatel na světě. V praxi to znamená to, že zde existuje minimum diskriminace. Dánsko je také vysoce kulturní země s velmi dlouhou tradicí a řadou významných osobností. Mezi zajímavá světová prvenství v „toleranci“ patří legalizace pornografie v roce 1969 a v roce 1989 povolili registrované partnerství.

Obyvatelstvo

Dánsko má přibližně 5,6 milionu obyvatel a necelých 600 tisíc jich žije v hlavním městě Kodani. Zhruba 90 % populace tvoří Dánové, zbytek jsou imigranti zejména z Německa a dalších zemí Evropy. Dánové postupně vymírají, ale díky imigrantům populace stále mírně roste.

Dánové jsou velmi otevření, vysoce tolerantní a většinou dobře naladění. Dánsko je známo také nejvyšší spokojeností obyvatel na světě. Dánové žijí moderním životem, ale díky silné ekonomice, vysoké rovnosti obyvatel a vyspělé kultuře žijí většinou poměrně poklidně a šťastně. K těmto skutečnostem jistě nemálo přispívá světově nejnižší nerovnost mezd a nejvyšší minimální mzda.

Noční život je v Dánsku poměrně bujný, zejména ve čtvrtek, pátek a sobotu je v hospodách a klubech velmi živo.

Jazyky

Základním jazykem je dánština, která se používá v celém království. Na jihu Jutského poloostrova se často hovoří německy, na Faerských ostrovech se používá faerština a v Grónsku grónština. Většina Dánů ovládá minimálně jeden světový jazyk, takže se bez problémů domluvíte německy či anglicky.

Náboženství

Přibližně 80 % obyvatel se hlásí k Dánské církvi, což je jedna z odnoží luteránského učení. Přestože je zastoupení věřících vysoké, pouze 3 % chodí pravidelně do kostela. Z dalších církví jsou zastoupeni 3 % obyvatel muslimové, kteří mají v Dánsku 19 oficiálních komunit. Zajímavostí je i neopohanská církev Forn Sior, která vychází z pohanské tradice Vikingů a byla oficiálně uznána roku 2003.