Fauna ve Švédsku

Švédsko je na evropské poměry poměrně značně rozlehlé a méně osídlené, díky chladnějšímu klimatu však není suchozemská fauna příliš pestrá. V pobřežních oblastech žije množství druhů ryb a dalších vodních živočichů.

Ze suchozemské fauny jsou určitě zajímaví především savci. Vyskytuje se zde několik druhů vysoké zvěře, sobi a losi, dravci byli podobně jako ve zbytku Evropy téměř vyhubeni. Mezi silně ohrožené druhy patří zejména medvěd hnědý, rys a vlk. Z dalších druhů se vyskytují lišky, polární lišky, rosomáci, bobři, vydry, jezevci, veverky, kuny, zajíci, ježci a různí drobní savci.

Ve Švédsku se vyskytuje přibližně 300 druhů ptáků, většina patří mezi vodní ptactvo. Jedná se především o různé druhy kachen, potápek, racků a buřňáků. Za nejhezčího ptáka je považován ledňáček. Mezi běžné suchozemské druhy patří různé sýkorky, kosi, vrány, labutě, bažanti a tetřevi. Z dravců se vyskytují různé druhy sov, jestřábů a dva druhy ohrožených orlů. Na jaře a na podzim dochází k migraci mnoha druhů a můžete pozorovat stovky tisíc migrujících ptáků každý den.

Švédsko má mnoho řek a jezer, proto je zde velmi populární rybolov. Mezi nejběžnější patří různé druhy pstruhů a lososů. Poměrně hojní bývali raci, ale kvůli intenzivnímu lovu jsou nyní silně ohrožení.

Mezi mořské savce patří několik druhů tuleňů, včetně vzácného Baltického tuleně, dále také několik druhů delfínů a velryb. Z mořských ryb jsou hojné zejména tresky, lososi, makrely, platýzi, úhoři a několik druhů sleďů. Z dalších mořských živočichů jsou zajímavé zejména krevety, různé druhy krabů a pestrá škála mlžů. Rybolov je proto významnou součásti švédského hospodářství.