Obyvatelstvo Švédska

Švédsko je vysoce ekonomicky a sociálně vyspělý stát, který je známý také svou liberálností. Švédové byli jedni z prvních propagátorů „sexuální revoluce“ v 70. letech a později se proslavili také otevřenými postoji k homosexualitě. Švédská kultura je zajímavá, nicméně kromě literatury, sochařství a architektury se omezuje zejména na 20. století.

Obyvatelstvo

Švédsko má přibližně 9,5 milionu obyvatel, z toho 800 tisíc žije v hlavním městě Stockholmu. Celkem 85 % populace žije ve městech, která jsou převážně v jižní části země. Přibližně 80 % populace tvoří Švédové, z dalších národností jsou významní zejména Finové, Dánové a Sámové, ve Švédsku žije také několik tisíc Čechů.

Švédové jsou poměrně otevření a díky dobré ekonomické i sociální situaci jsou také spokojení. Města žijí moderním a relativně klidným a bezpečným životem.

Jazyky

Hlavním jazykem je švédština, která se používá v celém království a je příbuzná norštině a dánštině. Norové a Švédové si navzájem poměrně dobře rozumí, s Dány je domluva složitější, ale stále si bez velkých obtíží rozumí. Dalšími oficiálními jazyky jsou finština, romština, laponština a jidiš, ale platí pouze ve vybraných regionech. Až 89 % Švédů uvádí, že mluví anglicky a mnoho jich ovládá také třetí jazyk, nejčastěji němčinu, francouzštinu a španělštinu.

Náboženství

Původně pohanští Vikingové konvertovali v průběhu 9. – 12. století ke katolické církvi, nicméně s náboženskou reformou se od roku 1593 stala oficiálním náboženstvím Švédská církev, která je luteránská. K plnému oficiálnímu oddělení státu a církve došlo až v roce 2000, přestože již od poloviny 19. století bylo povoleno konvertovat k jiným náboženstvím. V současnosti se k Švédské církvi hlásí přibližně 70 % obyvatel, ale pouhá 2 % navštěvují pravidelně bohoslužby. Ve Švédsku je dále přibližně půl milionu muslimů, ale pouze 110.000 se aktivně hlásí k Islámu. Z dalších náboženských menšin jsou významní ortodoxní křesťané, katolíci a baptisté. Přes vysoký počet církevních členů patří Švédsko mezi jednu z nejvíce ateistických zemí na světě.