Flóra ve Švédsku

Více než polovinu rozlohy Švédska pokrývá les a vyskytuje se zde přes 2000 druhů rostlin. Díky poloze se zde vyskytují druhy od typicky středoevropských až po subarktické. Významnou součást flóry tvoří také mokřadní společenstva četných vrchovišť.

Lesy jsou na jihu smíšené s mírnou převahou jehličnanů, zhruba od poloviny Švédska a ve vyšších polohách převládají jehličnaté lesy. Mezi běžné druhy patří buky, duby, břízy, javory a vrby, mezi jehličnany převládají především smrky, jedle a modříny. V lesích jsou velmi hojné keříky borůvek, brusinek a ostružiny morušky. Místní mají lesní plody ve vysoké oblibě a v sezóně se dokonce na některá místa pořádají doslova nájezdy i z Polska. Naopak minimálnímu zájmu se těší velmi hojné houby. Švédové obecně zastávají názor, že houby jsou až na výjimky jedovaté a raději je nesbírají. Výjimkou jsou velmi chutné klouzky, které se však musí loupat. V lesích se vyskytuje velké množství různých hřibů, holubinek a ryzců, hojné jsou i červené muchomůrky. Z dalších rostlin jsou v lesích běžné různé druhy trav, kapradiny, přesličky, černýš, vlochyně a v neposlední řadě i vzácné orchideje.

Přibližně 11 % rozlohy Švédska zabírají různé druhy vrchovišť a vzácněji slatinišť. Mezi typické druhy patří zejména rašeliník, ostřice, suchopýry, vřesy, vřesovce, vlochyně a samozřejmě řada lišejníků a mechorostů. Mezi poměrně typické rostliny patří vyhledávaný ostružiník moruška. V mokřadech také můžete celkem běžně narazit na masožravé rosnatky a tučnice.

V severských oblastech se můžeme setkat se zakrslými druhy stromů, celkem běžné jsou například drobné keříkovité břízy a vrby. Zbytek severské vegetace tvoří zejména pestrá paleta mechů a lišejníků společně s různými druhy brusnic a vlochyní. V krátké sezóně zde také kvete velmi pestré společenstvo alpských bylin.