Flóra ve Finsku

Přes 65 % rozlohy Finska pokrývají lesy, které na severu přechází přes tajgu až do tundry. Ve Finsku se také nachází velké množství jezer a různých druhů mokřadů a rašelinišť. Finsko má řadu přírodních parků a příroda je zde velmi respektována, místy však narazíte na poměrně bezohledný dřevařský průmysl.

Na jihu tvoří lesy spíše ostrůvky, ale dále do vnitrozemí se situace obrací a v souvislých lesních porostech jsou ostrůvky polí a luk. Lesy jsou jehličnaté s převahou smrku a borovice, směrem k severu a ve vyšších polohách začíná dominovat bříza. Z dalších stromů se běžně vyskytují olše, jeřáby, javory, jilmy a úplně na jihu i buky a duby. V lese se nachází husté porosty borůvek, lesních jahod, brusinek a typicky skandinávského ostružiníku morušky. Ve Finsku také rostou doslova záplavy hub, především hřibů, lišek, křemenáčů, ryzců, holubinek a také muchomůrek červených. Místní sbírají pouze lišky, takže hřiby jsou obvykle k dispozici úplně všude. Čeští houbaři jsou ve Finském lese doslova v ráji.

Podle některých údajů zabírají až 60 % rozlohy Finska rašeliniště, která jsou často téměř neprůchodná. Typicky bývají porostlá rašeliníkem, ostřicí, suchopýrem, vlochyní, borůvčím a mechem. Poměrně hojné bývají také masožravé rosnatky a tučnice. Návštěva odlehlých rašelinišť může být i nebezpečná, pokud si chcete nějaké pořádně prohlédnout, raději navštivte nějaký park s dřevěnými chodníky.

Směrem k severu přechází lesy v tajgu a později v tundru. Typickými porosty severských krajin jsou různé plazivé vrby, břízy a dřín švédský. Zbytek tvoří zejména mechy, lišejníky a odolné severské byliny.