Obyvatelstvo Norska

Norsko patří mezi ekonomicky a sociálně nejvyspělejší země světa, je také známé svým liberálním přístupem. Patří mezi první země, které začaly uznávat práva žen a později také homosexuálů. Norská kultura má poměrně dlouhou tradici, kromě Vikingů se však do světového povědomí zapsala až koncem 19. a v průběhu 20. století.

Obyvatelstvo

Norsko má 5 miliónů obyvatel, z toho přes 900 tisíc žije v hlavním městě Oslu a jeho blízkém okolí. Většina obyvatel žije ve městech v jižní části země. Přibližně 85 % populace tvoří Norové, z dalších národů výrazně převládají Poláci a potom přibližně v podobné míře Švédové, Pakistánci, Somálci, Lotyši a Iráčané.

Jazyky

Hlavním jazykem je norština, kterou používá 95 % populace. Nicméně norština má dvě psané formy Bokmål a Nynorsk, první z nich používá přibližně 85 % populace. Kromě toho existuje ještě řada dialektů, které se v některých ohledech mohou od spisovné norštiny značně lišit. Z dalších jazyků jsou rozšířené různé sámské dialekty, které jsou také oficiálním jazykem, stejně jako zvláštní forma finštiny Kven, kterou ale již prakticky nikdo nepoužívá. Imigranti a zahraniční studenti mohou zdarma navštěvovat kurzy norštiny a složení zkoušky z norštiny či sámštiny anebo doklad o absolvování 300 hodin výuky jazyka jsou nezbytné i pro udělení občanství.

Již od základní školy je vyučována angličtina a většina Norů se anglicky bez problémů domluví. Z dalších jazyků jsou populární zejména němčina a francouzština, méně španělština, italština, japonština, ruština a mandarínská čínština.

Náboženství

Původní pohanská náboženství byla v průběhu 11. století nahrazena křesťanstvím, pouze Sámové (Laponci) si zachovali své šamanské tradice až do 18. století. Až do reforem roku 1536 byla značná část Norů katolického vyznání. V současnosti se 77 % obyvatel hlásí ke státní luteránské Norské církvi. Přestože jsou náboženské obřady Norské církve tradiční součástí norské kultury, pouze 20 % považuje svou účast v církvi za podstatnou součást života. Podobně jako v dalších zemích Skandinávie se tak státní církev stává spíše formalitou a skutečně praktikujících věřících je velmi málo. 9 % obyvatel se hlásí k jiné než státní církvi, většinou se jedná o různé formy křesťanství. Z nekřesťanských náboženství výrazně převažuje islám, který praktikují především přistěhovalci z muslimských zemí. Z dalších stojí za zmínku budhizmus a pohanské náboženství Asatru.