Flóra v Norsku

Více než třetinu Norska pokrývá les, který na severu přechází do tundry. V Norsku se vyskytuje přibližně 2700 druhů vyšších rostlin a 2800 mechů a lišejníků. Na jihu nalezneme ještě středoevropskou vegetaci, zatímco dále na sever přechází postupně až do subarktické. Více než polovinu rozlohy Norska zabírají horská pohoří a navíc je zde silný vliv teplých proudů v Atlantiku, proto zde je distribuce klimatických regionů velmi nerovnoměrná.

Lesy jsou v nejjižnějších oblastech smíšené a podobné běžným středoevropským lesům, dále k severu silně převládají smrky a borovice a v nejsevernějších oblastech začínají nad smrky dominovat břízy. Mezi jižními listnáči se vyskytují buky, duby, břízy, javory a vrby, dále na severu zejména břízy, a mezi jehličnany převládají především smrky a borovice. Velmi rozšířené jsou keříky borůvek, brusinek a severské ostružiny morušky. Lesní plody jsou oblíbenou součástí místní kuchyně, dávají se do koláčů, omáček i zavařenin. Poměrně malému zájmu se těší velmi hojné houby, které zde rostou doslova všude. Z lesních rostlin se dále vyskytují různé trávy, kapradiny, přesličky, černýš, vlochyně a vzácné vstavače.

Mokřady jsou na rozdíl od zbytku Skandinávie zastoupené výrazně méně, tvoří pouhých 6% rozlohy. Mezi obvyklé druhy patří zejména různé rašeliníky, vlhkomilné trávy, vřesy, vlochyně a také masožravé rosnatky a tučnice.

Směrem k severu přechází tajga postupně v tundru, která je osídlena především různými mechy a lišejníky, brusnicemi, vlochyní a zakrslými vrbami a břízami. V horách je také poměrně významná alpinská vegetace, vyskytují se zde dokonce i některé druhy známé pouze ze Severní Ameriky a Grónska.